Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2013

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

1942 76ce
Suma kątów, za którymi tęsknię, jest na pewno większa od 360.
— S.J. Lec
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"

March 29 2013

Reposted frommegusto megusto viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Czasem każdemu się wydaje, że wszyscy ludzie to jakieś wybrakowane urządzenia. Ten moment w zależności od sytuacji nazywa się oświeceniem lub załamaniem nerwowym.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
- Życie nie jest ani dobre, ani złe.
- A jakie?
- Nieuniknione. Jeden ma wygrane, drugi ma przesrane.
— Blondynka, odcinek 3, Nie każdy może być grabarzem
Reposted fromperseweracje perseweracje viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5957 925d 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viazEveR zEveR

March 28 2013

@maldevivre
no a co Cię tu do mnie ciągnie? prawde mówiąc nie chce tu już być, mam wrażenie, że jak sobie stąd pójde do przestanę się ciągle dobijać cały tym contentem tu zgromadzonym

przycisk kasacji już nacisnąłem kilka razy ale jak na złość ciągle wyskakuje błąd, poprzednio też tak było aż tu nagle zupa wyparowała więc zobaczymy co będzie.

March 27 2013

6027 6360
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viazEveR zEveR

March 26 2013

4965 aefa
Reposted frombookinistka bookinistka viamissyseepy missyseepy
8434 8793
Reposted fromkarahippie karahippie
tu je obrazek i się ładuje
ME
Reposted fromkartoNik kartoNik
2574 4f2c
Reposted fromkarahippie karahippie viachybakpisz chybakpisz
tamta kasacja była po prostu impulsywna/emocjonalna
teraz też zamierzam się zdeletować ale jeszcze się chwilę wstrzymam
btw. chciałbym mieć jakieś namiary do Ciebie : ss
(i do przypadkowej!)
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek (Tango)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl